השנה פורשים מבית המשפט העליון ארבעה שופטים: השופט צבי זילברטל בחודש אפריל; המשנה לנשיאה אליקים רובינשטיין בחודש יוני; השופט סלים ג'ובראן בחודש אוגוסט; הנשיאה מרים נאור בחודש אוקטובר. ספרים לכבודם ודאי יתפרסמו ויתרמו רבות להערכת תרומותיהם למשפט הישראלי. אנו בבלוג המשפטי "הטרקלין" מבקשים לנצל את יתרונות הרשת ולהעלות רשומות קצרות יותר ובמהירות רבה יותר כדי לדון בעשייה השיפוטית של כל אחת ואחד מהם.

אנו מזמינים כותבות וכותבים להציע רשימות מתאימות. אנו מעודדים רשומות בנושאים שונים (פסק דין חשוב; סקירה של תחום משפטי; תפיסת עולם שיפוטית; השפעה על התנהלות מערכת המשפט ועוד), מזוויות רבות (אקדמיות ומעשיות; דוקטרינריות ותאורטיות; ספציפיות והשוואתיות; תומכות וביקורתיות) ומאת מחברות ומחברים מגוונים. נשאף לפרסם רשומות בסביבות שלושת החודשים שלאחר מועדי הפרישה של מושאיהן.

אפשר לשלוח רשומות ושאלות לכתובת hatraklin.law@gmail.com.

מודעות פרסומת