מאז כניסתו של טראמפ לתפקיד נשיא ארצות הברית, התקשורת עוסקת באופן נרחב בצווים הנשיאותיים שפורסמו על-ידו. רשימת הצווים מתפרסמת באופן שוטף באתר האינטרנט של הבית הלבן. להלן אתייחס לשני צווים נשיאותיים ולמזכר נשיאותי נוסף שחמקו מתשומת הלב הציבורית בישראל:

א. הצו הנשיאותי בעניין הפחתתה של הרגולציה השלטונית והעול הרגולטורי – פורסם ביום 30.1.17. הצו דורש כי עובר לאימוצה של רגולציה חדשה, יהיו צורך לפעול לביטולן של שתי רגולציות קודמות. בנוסף, הצו מנחה כי כל אחד ממשרדי הממשלה יפעל לכך שהעלות התוספתית של הרגולציה החדשה בשנת 2017 תהיה שווה לאפס, כלומר, יהיה צורך לבטל רגולציה שעלותה, לכל הפחות, שווה לעלות הכרוכה ברגולציה החדשה שתאומץ. מבלי לגרוע מחשיבות הקלת העול הרגולטורי, נדמה כי הצו הנשיאותי אינו נותן משקל מספיק לאינטרסים הציבוריים החשובים העומדים ביסודה של הרגולציה השלטונית. מעבר לכך, בכל הנוגע לדרישה לבטל שתי רגולציות כתנאי לקביעת של רגולציה חדשה, המדובר כמובן בדרישה עמומה, שיהיה צורך בהסברים באשר לאופן יישומה. במאמר מוסגר, המדובר בצו נשיאותי נוסף בשרשרת של צווים נשיאותיים שעוסקים ברפורמה רגולטורית החל מהצו מס' 12,291 שפרסם הנשיא רונלד רייגן בשנת 1981 וחולל מהפיכה במלאכת עיצוב הרגולציה בארצות הברית.

לביקורת נוקבת על צו נשיאותי זה ראו פוסט שפרסם אריק פוזנר בבלוג שלו.

ב. הצו הנשיאותי בדבר המחויבויות האתיות של בעלי תפקידים ברשות המבצעת – הצו מנחה כי בכל חוזה העסקה חדש שייכרת במנהל הציבורי בארצות הברית, המתמנה יהיה מחוייב בשורה של חובות אתיות. המתמנה מתחייב כי בחמש השנים (!) לאחר סיום ההעסקה בממשלת ארצות הברית, המתמנה לא יהיה רשאי להיות מעורב בפעולות לובי ביחס לגוף הממשלתי בו כיהן; בנוסף, המתמנה מתחייב כי אם יסיים את כהונתו תוך כדי תקופת כהונת הממשל הנוכחי, הוא לא יפעל עד לתום תקופת הממשל בפעילות לוביסטית מול פקידים ממשלתיים. המתמנה מתחייב שלא לקבל מתנות מלוביסט רשום או מארגוני לובי למשך הכהונה שלו; איסור במשך שנתיים ממועד המינוי לעסוק בכל עניין שמערב באופן ישיר או משמעותי מעסיק קודם ולקוחות קודמים.

ג. מזכר נשיאותי על "הקפאת" העסקת עובדים חדשים – מזכר המורה על "הקפאה" של כל המינויים לתפקידים במשרדי הממשלה ברשות המבצעת. איסור על מילוי משרות קיימות ואיסור על יצירת משרות חדשות. המזכר אינו חל על משרות צבאיות. רכיב מעניין בצו הוא האמירה – "Contracting outside the Government to circumvent the intent of this memorandum shall not be permitted".

ולמי שרוצה לקרוא קצת יותר על צווים נשיאותיים ועל השימוש בהם – ראו כאן.

מודעות פרסומת