זו השנה השנייה שארבע הפקולטות למשפטים באוניברסיטאות, המפעילות תכנית דוקטורט, מארחות את כינוס הדוקטורנטיות והדוקטורנטים למשפטים, והשנה מתקיים הכינוס באוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטת חיפה, ב-25 וב-26 בנובמבר.

בכנס מציגים תלמידי ותלמידות מחקר במשפטים, הן מארבע הפקולטות הפועלות בארץ, והן מחוץ לארץ, את נושאי המחקר שלהן, וזוכים לתגובה של מרצה שאינו המנחה שלהם, ולתגובת הקהל. הכנס מחולק לפאנלים לפי נושאים, והמגיבים והמגיבות בו הם החוקרות החוקרים האקדמיים הבכירים בישראל בתחומים בהם עוסק הכנס.

אם את דוקטורנטית למשפטים, כבר קיבלת ודאי מידע על הכנס, ואת מודעת לקיומו, אם אינך מציגה בו בעצמך. אך הכנס הוא רב עניין גם למי שאינו נמנה על הקהילה המצומצמת למדי של דוקטורנטים ודוקטורנטיות למשפטים – תלמידי ותלמידות תארים אחרים במשפטים, תואר ראשון ותואר שני, סגל אקדמי במשפטים, וכל המתעניין בעולם המשפט עשויים למצוא בו עניין רב. המדובר בכינוס המציג את החזית הפעילה והתוססת של המחקר האקדמי בישראל. כל הרוצה לעמוד על מגמות המחקר, על 'הנושאים החמים', על המתודולוגיות העדכניות, יכול לבוא ולהתרשם.

הגיוון שבנושאים מדבר בעד עצמו. לצד הנושאים הקלאסיים כנזיקין או משפט פלילי, יש ייצוג נכבד לנושאי 'משפט ו…" בפאנלים בהשתתפות מגיבים מדיסציפלינות שונות, המאתגרות את התפר שבין מדע המשפטים ומדעי החברה והרוח. השנה הנושא 'החם' הוא הרגולציה, שלה מוקדשים לא פחות משני מושבים, אחד בחפה ואחד בתל אביב.

לא ניתן לדבר על הכנס מבלי להזכיר כי נשיא בית המשפט העליון היוצא, כב' השופט אשר גרוניס, מתכוון לכבד את הכנס בנוכחותו, ברב שיח סגור שינעל את הכנס.

היה לי את העונג והכבוד להימנות על מארגני הכנס השנה. אני מצרף כאן את תכנית הכנס. כמארגן אני קורא גם לנוכחות של כל מי שהנושאים האלו מעניינים אותו. בחרו את היום בו מתכנס הכנס קרוב למגוריכם ולמגוריכן, בחרו משפע הנושאים וההרצאות את זו הקרובה לתחום עיסוקכם ועיסוקכן המשפטי או האקדמי ובואו.

הכנס השנתי השני של דוקטורנטים ישראלים בתחו ם המשפט

מודעות פרסומת