מאגרי הנתונים עליהם מתבססים מחקרי מחלקת המחקר של הרשות השופטת הועלו לאתר הרשות השופטת. מאגרי הנתונים שנוצרו על ידי מחלקת המחקר מובאים כקבצים אלקטרוניים (קריאי-מכונה) לשימוש הקהילה המדעית והציבור הרחב.
פרסום המאגרים עשוי להקל באופן משמעותי על איסוף נתונים לצורך עריכת מחקרים על מערכת המשפט. הפרסום נועד לסייע בהעמקת המחקר המשפטי-אמפירי בישראל וביצירת סטנדרט אחיד ומתקדם לעריכתו, להגביר את שקיפות מערכת המשפט בישראל, להוות בסיס להרחבה ולעדכון של מאגרי הנתונים ולאפשר שיח ביקורתי אודות מסקנות מחקרי מחלקת המחקר.

בין מאגרי הנתונים שעלו לאתר ניתן למצוא את מאגר "נתוני הליכים פליליים", שנוצר בשיתוף עם פרופ' אורן גזל-אייל מאוניברסיטת חיפה וכולל מידע אודות כתבי אישום שהוגשו נגד 2,012 נאשמים בהליכים פליליים בבתי משפט השלום והמחוזיים. הנתונים כוללים מעל ל-200 פריטי מידע (משתנים) הבוחנים את מאפייני כתב האישום, הנאשם, אופן ייצוגו, פרטי ההליך הפלילי ותוצאותיו.
עוד עלה לאתר מאגר "נתוני 'משקלות תיקים' להערכת עומס עבודה שיפוטי בישראל", בו מפורטים, בין היתר, נתונים אודות אופן סגירת תיקים שונים במערכת המשפט (שיעור התיקים הנסגרים בפסק דין שלאחר מחלוקת, לעומת פשרות, מחיקות, ביטולים וכו').
מאגר נוסף כולל נתונים השוואתיים על מערכות משפט, תוך בחינת היקף ואופן פעילות מערכות המשפט במדינות שונות ובהן ישראל, 47 מדינות אירופאיות, מדינות מאגן המזרח התיכון וכל מדינות ארצות הברית.

את מאגרי המידע המלאים ניתן למצוא כאן:
http://elyon1.court.gov.il/heb/Research%20Division/dbEng.htm

מודעות פרסומת