תגיות

מאמר שכתבתי בנושא "הפיקוח המשפטי – הפנימי בשעת לחימה" (shaarei-mishpat) התפרסם בכתב העת שערי משפט. מוקד המאמר בטענה, כי הרשות המבצעת, ולא הרשות השופטת, היא שמחזיקה בעוצמה ייחודית בקרב שלוש רשויות השלטון העיקריות. במסגרת המאמר מועלית הטענה, כי עוצמתה של הרשות המבצעת אינה מרוסנת די הצורך על ידי הביקורת החיצונית – השיפוטית והפרלמנטרית – במסגרת תורת הפרדת הרשויות. זאת, ביתר שאת, בתחומי הלחימה והביטחון. על רקע האמור, העלתי את הטענה, כי יש חשיבות לפיקוח הפועל בתוככי הרשות המבצעת, ובאופן קונקרטי, לפיקוח המשפטי – הפנימי. במסגרת המאמר הצגתי את ספרו של ג'ק גולדסמיט, The Terror Presidency, ואת הדיון הנערך בו ביחס לפיקוח המשפטי הפנימי בממשל בוש, בפרט בכל הנוגע ללחימה בטרור. בחנתי את השאלה, הנדונה גם בספר, כיצד ניתן להניח כי גופי הפיקוח המשפטי הפנימי ימלאו את תפקידם, על אף לחץ המופעל על-ידי הדרג הפקידותי והפוליטי הבכיר, בעיקר בתקופות לחימה. בחלקו האחרון של המאמר הצגתי את מערך הפיקוח המשפטי הפנימי על רשויות הצבא בישראל, והצגתי כמה מחשבות באשר לתפקודו. אשמח לשמוע את דעתכם.

המאמר התפרסם בכרך ו של כתב העת "שערי משפט". לרשימת המאמרים שהתפרסמו ראו – shaarei-mishpat. ניתן לקרוא את כל מאמרי הכרך בנבו.

חג שמח.

מודעות פרסומת