פוסט שפרסם כאן גל אמיר בוחן את השאלה האם קיימת זכות ליהודים החיים בחו"ל לתרום למועמדים בבחירות מקדימות ("פריימריס") במפלגות בישראל, ולנסות להשפיע כך על ההליכים הפוליטיים הפנימיים בישראל. השורה התחתונה של אמיר היא שיהודים החיים בחו"ל הם בעלי זיקה למדינת ישראל. הזיקה הזו מקורה בעובדה שיהודים אלו זכאים לאזרחות אוטומטית על פי חוק השבות, ושזיקה זו אינה תלויה, בלשונו של אמיר, בסיבוב שיעשו או לא יעשו בסניף משרד הפנים בנתב"ג. לדעת אמיר "כל עוד הם(יהודי התפוצות – ר.ר)  זכאי שבות, ובמילים אחרות הם זכאים לאזרחות אוטומטית כל עוד ירצו בכך, זכותם להגן על השקעתם העתידית או השקעתם הפוטנציאלית באמצעים הנראים להם, כולל תרומות והתערבות בהליך הדמוקרטי." אבקש להתווכח עם העמדה הזו.

אני לא בטוח שהשאלה הנכונה היא שאלת זכותם של תורמים זרים לתרום לגופים פוליטיים או לאישים פוליטיים בישראל. נדמה לי שהשאלה הנכונה לשאול היא השאלה האם ראוי שגוף פוליטי או אישיות פוליטיות בישראל יסתמכו על תרומות זרות, באיזו מידה יעשו כן ומה המחיר שאנחנו עלולים לשלם על כך (בהקשר זה, כדאי לקרוא את הפוסט שכתב נעם). אציין כי יש, לטעמי, הבדל בין גוף פוליטי שאכנה "קלאסי" – היינו, מפלגה או מועמד מטעמה המתמודדים בבחירות לכנסת – לבין ארגוני מגזר שלישי. עמדתי היא שבעוד שגוף פוליטי "קלאסי" צריך להיות זהיר ורגיש במיוחד כשהוא בוחר לקבל תרומות מארגונים ואנשים מחוץ לישראל, הרי שארגוני מגזר שלישי למיניהם יכולים לעשות כן בלב יותר שקט (גילוי נאות: אני עובד כעורך-דין בארגון שכזה. עם זאת, אני מחזיק בעמדה זו הן לגבי ארגונים מהצד שלי במפה הפוליטית והן לגבי ארגונים מצידה השני). ברור לי שההבחנה לעתים קשה, וכפי שצויין בפוסט – עמותות למיניהן עשויות לשמש כחזית שמאחוריה יסתתרו גופים פוליטיים "קלאסיים". אני סבור שזו בעיה שאפשר לפתור, כאשר היא צצה, בעזרת שכל ישר ודיני ראיות.

יש בעיה נוספת עם התמקדותה של השורה התחתונה של הפוסט בזכותו של היהודי בחו"ל להתערב בהליך הדמוקרטי הישראלי. אם נאמר שיהודי שחי בחו"ל זכאי לקבל אזרחות ישראלית מיד כשיחפוץ בכך על פי חוק השבות (ואולי הוא אף מחזיק באזרחות ישראלית), ומכוח זה קמה לו זכות להגן על השקעתו העתידית או הפוטנציאלית במדינה, למה שלא נלך צעד נוסף אחד ונאמר שיהודי שחי בחו"ל, גם אם אין לו אזרחות ישראלית, זכאי, בשם האינטרס של הגנה על השקעתו העתידית או הפוטנציאלית, להצביע בבחירות הכלליות, או אף להעמיד עצמו לבחירת הציבור? האם אנחנו לא מסתכנים בהפקעה דה פקטו, גם אם לא דה יורה, של זכותם של אזרחי ותושבי ישראל להחליט בעצמם על גורלם? לדעתי, התשובה לשאלה הזו חיובית. צריך גם להעיר שהזיקה שמייחס אמיר ליהודי התפוצות חלשה בהרבה מזו שהוא סבור שמתקיימת – בסופו של דבר, מדובר באנשים שבחרו באופן חופשי שלא לחיות במדינת ישראל. זה המקום להזכיר שבשנים האחרונות, בכל פעם שעולה קריאה למתן זכות הצבעה לישראלים החיים בחו"ל, זו קריאה שמגיעה מצד ימין של המפה הפוליטית. אם נחזור לרגע לפוסט של נעם שהזכרתי בפסקה הקודמת, נראה שבעוד שמועמדי הליכוד בפריימריס מגייסים כשליש מהתרומות בחו"ל (ואם נכלול בגדר "חו"ל" גם את שטחי הגדה המערבית, יסתבר לנו שפחות ממחצית התרומות למועמדי הליכוד מגיעות מישראל). מאידך, מפלגת העבודה מגייסת כ-90% מהתרומות של מועמדיה בישראל ובמרצ מעפיל שיעור זה ל-96%.

וכל זה לפני שאמרתי מילה על העובדה שכשמדברים רק על הלגיטימיות של תרומות מגופים וארגונים יהודים בחו"ל, פוגעים להלכה ביכולתם של גופים פוליטיים ערביים לגייס תרומות בחו"ל. השימוש בחוק השבות, שהוא חוק שהרוב היהודי חוקק לטובתו שלו, כדי לעגן לגיטימציה (מוסרית, שהרי מבחינת החוק היבש אין כאן בעיה) של תרומות של יהודים מחו"ל ליהודים בארץ ובכך לעגן דה-לגיטימציה (מוסרית בתחילה, ואולי חוקתי בהמשך) של תרומות של ערבים בחו"ל לערבים בארץ, פסול בעיני.

_________________

רועי רוטמן הוא עורך דין עם עבר בדיני תכנון ובניה והווה בתחום זכויות האדם. הפוסט הזה מתפרסם במקביל גם בבלוגו האישי (המרתק).

 

 

 

מודעות פרסומת