תגיות

, , ,

לאחרונה הסתיים בבית המשפט העליון ההליך המשפטי בעניין בית הספר הידוע בשם "חברותא" (לכל ההליכים – כאן). "חברותא" הוא בית ספר על יסודי "פרטי" הנמצא בסמוך למדרשת רופין שבעמק חפר, המקיים תוכנית לימודים ייחודית המובלת על ידי מורים שאותרו במיוחד ומתוגמלים בהתאם, בכיתות קטנות (כ-15 תלמידים בכיתה) ותוך שימוש באמצעים שאינם דומים למקובל במערכת החינוך. כל הטוב הזה ניתן לתלמידים אשר עוברים מיונים ארוכים ומוקפדים ועבור שכר של כ-35,000 ₪ לשנה (פי 3 משכר לימוד באוניברסיטה למשל).

במסגרת ההליך הציג משרד החינוך עמדה חד משמעית בנוגע לנזקים אותם גורם בית הספר למערכת החינוך הציבורית. בכתבי בית הדין הרעיף משרד החינוך שבחים על עקרון האינטגרציה ועל חשיבות שילוב אוכלוסיות מרקעים שונים ומהישגים לימודיים שונים. משרד החינוך אף הבהיר כי בתי ספר פרטיים הממיינים תלמידים באופן ישיר ובדרך גביית תשלומים מובילים להעמקת פערים במערכת החינוך ופגיעה בסולידריות החברתית.

בסופו של הליך, לאחר שהביע בית המשפט בעל פה תמיכה מצד אחד בעקרונות אותם הציג משרד החינוך (כפי שנמסר לח"מ על ידי מי שנכח בדיון) אך מצד שני הבהיר כי לא ניתן בדין הקיים לשקול שיקולים אלו במסגרת מתן רשיון, חזר בו משרד החינוך מהערעור. עם זאת, במסגרת מחיקת הערעור הבהיר המשרד כי הוא בוחן את סוגיית "ההכרה" – דהיינו: הוא שוקל לשלול מחברותא את ההכרה כבית ספר מוכר בו ניתן לממש את חובת ההורים לשלוח את ילדיהם לחינוך חובה בהתאם לדין.

מלחמתו העיקשת של משרד החינוך בתיק "חברותא" לרבות הודעת המחיקה מצביעים לכאורה כי על אף הקשיים המשפטיים, רואה משרד החינוך בערכים של סולידריות חברתית, שוויון וצמצום פערים כדגלים מרכזיים בפעילותו.

לצערי, המציאות אינה תומכת במצג זה. בראש וראשונה, משרד החינוך אינו פועל כנגד בתי הספר הפרטיים (מוכרים שאינם רשמיים) הממיינים והמפלים מזה שנים רבות לא בסוגיית ההכרה ולא בסוגיית התקצוב. האם נזקי בית הספר "הריאלי", בו קרוב ל-4000 תלמידים החל מכיתה א', הגובה שכר לימוד של למעלה מ15,000 ₪ בשנה לבית היסודי (וסכום כפול בגיל גן) ומקיים מבחנים בסיוע מכון חיצוני (כך באתר בית הספר) הינם קטנים מנזקי "חברותא"? לו משרד החינוך היה מעוניין באינטגרציה ובשוויון היה הוא פועל להפסקת ההכרה או לפחות המימון מבית ספר זה ועוד רבים אחרים.

לא זאת שמשרד החינוך אינו פועל באופן ממשי כנגד תופעת בתי הספר הפרטיים והמימון הציבורי להם, אלא הוא מאפשר תופעות של סגרגציה והדרה בתוך מערכת החינוך הממלכתית.

מערכת החינוך מתירה לעוד ועוד בתי ספר לקנות מעמד על אזורי או ייחודי, לצד כיתות ייחודיות בכל שלבי החינוך, פותחת אזורי רישום ובניגוד לכללים שלה עצמה מאפשרת מיונים וגביית תשלומי הורים אסורה ומופרזת המדירים תלמידים להורים ממעמד סוציואקנומי נמוך ממוסדות חינוך "איכותיים".

יצוין כי תופעות המיון וההדרה אינן מתרחשות רק "מתחת לרדאר" בשל העדר פיקוח, הן נעשות בידיעה מלאה של מפקחי משרד החינוך ובמידת הצורך בעידודם. משרד החינוך מתיר לרשויות מקומיות למיין תלמידים באופן פורמלי ואף מאפשר לבעלויות פרטיות לנהל בתי ספר "רשמיים" המקבלים תקצוב מלא מהמדינה, וזאת מבלי להבטיח כי לא מתקיימים מיונים או גביית תשלומי הורים אסורה.

לא זו אף זו, רק בפברואר האחרון יצא חוזר מנכ"ל המסדיר קיומו של מבחן ארצי לקבלה לכיתות ט' בחינוך הממלכתי דתי, באופן אשר מעגן באופן רשמי את ההדרה והמיונים בחינוך הממלכתי דתי. חוזר זה משתלב עם האפשרות אותה מעניק משרד החינוך לגבות תשלומי הורים נוספים בסך של 5000 ₪ בחינוך הדתי עבור תוכניות לימוד תורניות (גם לאחר תשלום זה חלק ניכר מהמוסדות עוברים את המותר), כך שלמעשה העמקת הפערים בחינוך הממלכתי דתי הינה ממוסדת וברורה.

לאור כל האמור לעיל, לצד העדר תקצוב מספק לרשויות מקומיות "חלשות" אשר אינן יכולות לעמוד בתחרות בתחום החינוך עם הרשויות החזקות, אין להתפלא כי מערכת החינוך אינה מקיימת את תפקידה להיות גורם מוביל בצמצום הפערים בחברה, אלא מייצרת מעמיקה את הפערים הקיימים. עיון בנתונים הקיימים מעלה כי קיים מתאם ברור בין הישגי תלמידים למעמד הסוציואקנומי של הוריהם. פערים אלו הולכים וגדלים בהתאם לנתוני מיצ"ב והבגרויות ככל שעולים בשלבי החינוך הבית ספרי.

משכך, לו באמת מבקש משרד החינוך לקיים מערכת חינוך שוויונית עליו בראש וראשונה להסדיר באופן כולל רחב ונחוש את הנעשה במערכת החינוך הציבורית כולה באופן הדורש אומץ והתמודדות מעשית עם המציאות.

עו"ד הרן רייכמן, מנחה הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה, ינהל בתאריכים 19.8-30.8 את המוקד לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך אותה מקיימת הקליניקה בשיתוף עם תנועת הכל חינוך. לפניות למוקד ניתן יהיה להתקשר לטלפון 1700-700-696 או לכתובת מייל law.haran@gmail.com. לזכותון בתחום החינוך (בעברית) ראו זכותון עברית 2012.

 

 

 

זכותונים בארבע שפות ופרטי התקשרות מצורפים בקישורים הבאים: בעברית, בערבית, ברוסית ובאמהרית.

מודעות פרסומת