תגיות

, ,

מה משמעותה של רשות מקומית? האם יש ערך מהותי לגבולות בין גבעתיים, רמת גן ותל-אביב? האם הגבולות הללו משקפים מרחבים שונים שבהם מתנהלים בני-אדם, או שהם רק גבולות בירוקרטיים-שרירותיים? השאלות הללו נדונו בפסיקה מאז הקמת המדינה, ובהקשרים שונים ניתנו להן תשובות שונות. לעיתים, קובעת הפסיקה כי לרשויות מקומיות שונות יש "אופי" שונה ועל כן הן מצדיקות יחס משפטי שונה. לעיתים, התפיסה היא שאין שום משמעות לחלוקה לרשויות מקומיות, וההפרדות הן שרירותיות. גם השיח המשפטי האקדמי דן רבות ביחס שבין גבולותיהן של הרשויות המקומיות לבין חייהם של האנשים המתגוררים בהן (ראו למשל את הכתיבה של ישי בלנק או של איסי רוזן-צבי מאוניברסיטת ת"א).

לתוך הדיון הישן הזה, מצטרפות היום שיטות מחקר חדשניות החוקרות את מבנה הערים באמצעות שימוש בכלים טכנולוגיים ובמדיה חברתית, המכונות Urban Informatics ("מידע עירוני"). הכלים הדיגיטליים הללו מאפשרים לנו להתחקות אחר הדרכים שבהן אנשים באמת משתמשים במרחב העירוני שלהם, בהתבסס על "טביעות הנעל" הדיגיטליות שלהם.

דוגמא אחת, למשל, היא הפרויקט Livehoods,  שיצרו מספר מדעני מחשב מאוניברסיטת קרנגי-מלון (ביניהם החוקר הישראלי רז שוורץ). הפרויקט משרטט מחדש את גבולותיהן של שכונות בערים גדולות, בהתבסס על המידע שנאסף על אותה עיר במדיה חברתית (למשל ציוצים בטוויטר או "צ'ק-אין" בפורסקוור). באמצעות איסוף המידע הזה, הפרויקט מאפשר לחשוף את המבנים הסמויים של העיר ואת הדרך שבה אנשים באמת מגדירים את המרחבים בעיר.  במפות שמייצרת Livehoods, הגבולות המוניציפליים הם רק עוד מרכיב בהבנת העיר. וכפי שניתן לראות במפות הפרויקט – הגבולות הללו הם לא חסרי-ערך, אך הם גם לא אלו שתוחמים את "השכונות האמיתיות" שמרכיבות את העיר.

העיר ניו-יורק ב-livehoods

מחקרים אחרים יוצרים מפות שחושפות מבנים סמויים בהתאם לשאלות ספציפיות. כך, למשל, החוקר מרק גרהם (Mark Graham) יוצר מפות שבוחנות את השימוש בשפות שונות במדינות שונות (שווה לפתוח את המאמר. יש שם מפות מרתקות של שימוש בשפות שונות בקנדה, בבלגיה, בספרד, ואפילו בישראל). מפות כאלה יכולות להיות רלוונטיות בשדה המשפטי, למשל בשאלה (שנדונה בעניין עדאלה) מתי צריך להוסיף כיתוב בערבית לשלטי רחובות בערים שבהן יש מיעוט דובר-ערבית. מיפוי של השימוש בשפות באותה עיר יכול להצביע על דרכי חלוקה מדויקות יותר של חובת השילוט.

אלו הן רק שתי דוגמאות מהתחום המתפתח והמרתק הזה, שלדעתי יש לו פוטנציאל להוסיף מימדים חדשים לדיון המשפטי והחברתי במהותן וחשיבותן של רשויות מקומיות ושל גבולות מוניציפליים.

מודעות פרסומת