כותבי "הטרקלין" מבקשים להביע את התנגדותם לדברים שנאמרו ואת סלידתם מן המעשים שנעשו בימים האחרונים ביחס לאוכלוסייה הזרה המתגוררת בתל-אביב. אנו סבורים כי ההתפתחויות בהקשר זה חורגות מגדר הסביר ומהוות תמרור אזהרה חשוב לגבי המקום אליו עשויה מדינת ישראל והאוכלוסייה שבתוכה להגיע, ולכן סברנו כי התרחשויות אחרונות אלה הן הזדמנות נכונה לגלות את דעתנו בנושא.
אנו, הן כמשפטנים אך בעיקר כבני-אדם, מאמינים כי ישנן דרכים ראויות יותר להביע ביקורת ולקיים מחלוקת; אנו מתנגדים בתוקף לכל קריאה לאלימות, הסתה לגזענות, והפצת שנאה. בפרט כזו המבוססת על צבע עור, דת, מין או לאום;  אנו מתנגדים להכללות אשר צובעות אוכלוסיה שלמה בגין מעשים (גם אם נפשעים) של פרטים בתוכה; אנו סבורים שככלל מן הראוי למחלוקת להתקיים בתוך גדר החוק ומבלי לפגוע בשלומם של בני אדם.
מבלי להביע עמדה בשאלה כיצד ראוי למדינת ישראל להתמודד עם האתגרים שמציבה המציאות בפניה, הן בהקשר זה והן בהקשרים אחרים, אנו סבורים כי ערך היסוד של כבוד לאדם באשר הוא אדם צריך להוות אבן פינה בכל דיון, כולל כזה המערב מחלוקות פוליטיות טעונות ורגישות במיוחד. דווקא בעת שפניה ועתידה של מדינת-ישראל הם הנדונים, מן הראוי שהדיון יונחה ברוח ערכי השלום, החירות והכבוד הנובעים מאופייה של מדינת ישראל הן כמדינה יהודית והן כמדינה דמוקרטית.
כותבי הטרקלין:
שרון שקרג'י, אפרת שוסטר, רועי שחר, יונתן רז, יובל רויטמן, רובי ציגלר, אולגה פרישמן, איילת עוז, אפי מיכאלי, ברק ירקוני, קרן ילין-מור, שרון חלבה-אמיר, דנה גור, גל אמיר
מודעות פרסומת