תגיות

, , , ,

מדי פעם מתפרסמות סטטיסטיקות בדבר התיקים הממתינים להכרעה בבתי המשפט השונים, ובמיוחד בבית המשפט העליון. והנה סיפורו של תיק אחד שכזה, שממתין כבר לא מעט שנים להכרעה.

בפברואר 2006 התקיים טקס הפרישה של המשנה לנשיא בית המשפט העליון מישאל חשין. במסגרת הטקס, כנהוג, הוקרא פסק דין. היה זה פסק הדין בע"א 5964/03 עזבון המנוח אדוארד ארידור ז"ל נ' עיריית פתח תקווה, פ"ד ס(4) 437, אשר עסק בשאלה האם חלה התיישנות בתביעות פיצויים בגין הפקעת מקרקעין. בהרכב ישבו השופטים חשין, גרוניס וארבל, וכל אחד מהם הציג עמדה שונה בשאלה זו, כך שבסוף פסק הדין הוחלט, בצעד חריג, לערוך דיון נוסף בתיק, וזאת אף מבלי שהצדדים ביקשו זאת, ובמקום האופציה הקבועה בסעיף 80 לחוק בתי המשפט, לפיה במקרה של מחלוקת תכריע דעת אב בית הדין (עליו כתבתי במקום אחר). ובלשונו של בית המשפט:

המישנה לנשיא מ' חשין, השופט א' גרוניס, השופטת ע' ארבל:

משנתפצלו דעותינו כפי שנתפצלו, ובתיתנו דעתנו לחשיבות הסוגיה שביקשנו להכריע בה, אנו מחליטים – כסמכותנו בסעיף 30(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 – על עריכתו של דיון נוסף. התיק יועבר לנשיא ברק לקביעת המותב והשופטים שיישבו לדין. עד להכרעה בדיון הנוסף יעוכב המשך ההליכים בתיק שלפנינו. בנסיבות העניין לא נעשה צו להוצאות בערעור שלפנינו.

ביולי 2006 נקבע הרכב השופטים שידון בדיון הנוסף (אשר כלל את השופטים ביניש, ריבלין, פרוקצ'יה, גרוניס, ארבל, נאור וחיות), וכן כי הצדדים יגישו סיכומים בתיק, ולאחר מכן ייקבע אופן המשך הטיפול בדיון הנוסף. במרץ 2007 נקבע, כי פסק הדין יינתן על בסיס הטענות בכתב, וללא דיון בעל פה.

והנה, שש שנים לאחר שהוחלט על עריכת דיון נוסף בתיק טרם ניתן פסק דין בדיון הנוסף. בינתיים פרשה השופטת פרוקצ'יה, ובמקומה נכנס להרכב השופט פוגלמן. ובשבוע שעבר הוחלפו השופטים ביניש (שכבר פרשה) וריבלין (שעומד לפרוש) בשופטים ג'ובראן ומלצר, ולצדדים אף ניתנה אפשרות נוספת להשלים את טיעוניהם עד לחודש אפריל שנה זו.

בכך חלפו כתשע שנים ממועד תחילת ההליכים בבית המשפט העליון בתיק ארידור הדן כאמור בשאלת התיישנות – פרק זמן אשר באופן אירוני ארוך מתקופת ההתיישנות הרגילה.

לקריאה נוספת: כתבה מגלובס משנת 2010 העוסקת בדיונים הנוספים הממתינים להכרעה בבית המשפט העליון.

מודעות פרסומת