תגיות

מתחילים…

אתמול הושק הכרך הרביעי של כתב העת האקדמי "מעשי משפט". כפי שכתבתי בפוסט קודם, במסגרת שיתוף פעולה בין "הטרקלין" לבין "מעשי משפט" עתידות להתפרסם, במהלך השבועות הקרובים, רשומות המתארות בקצרה את המאמרים הנכללים בכתב העת. לכל רשומה יצורף הנוסח המלא של המאמר. כותבי המאמרים נאותו להגיב בזמן אמת על שאלות, הערות והארות קוראי הבלוג.

ביסוד שיתוף פעולה זה ניצבת האמונה כי יש חשיבות להגברת נגישות הציבור הרחב לידע המשפטי כאמצעי לשינוי חברתי. הרעיון הוא "לשלוף" את המאמרים המדעיים מ"מגדל השן האקדמי" אל "כיכר העיר", ובמקרה זה, "כיכר העיר המודרנית", רשת האינטרנט. כתב העת המשפטי האקדמי "מעשי משפט", המתפרסם במסגרת תוכנית 'המשפט בשירות הקהילה' בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב הוא שותף מושלם ליוזמה זו. זאת, שכן מיומו הראשון כתב העת דוגל בהנגשת הידע האקדמי לציבור הרחב ובשיתוף הציבור הרחב. על-כן, בין היתר, כל המאמרים המתפרסמים במסגרתו נגישים ברשת האינטרנט, תחת רישיון Creative Commons. בנוסף, המאמרים המתפרסמים במסגרת כתב העת הם קצרים באופן יחסי (מאמרנו, המפורט להלן, הוא בהיקף של חמישה-עשר עמודים) ונגישים גם לקהל שאינו בעל רקע בתחום המשפט.

כותרת הכרך הנוכחי של כתב העת הינה "השיח המשפטי: גבולות, מגבלות ומעבר להם". כפי שמציין עורך הכרך, ד"ר עופר סיטבון:

רבים מהמאמרים המתפרסמים בכרך זה משיקים לתימה מארגנת שאותה בחרנו לכנות "השיח המשפטי: גבולות, מגבלות ומעבר להם". כידוע, השיח המשפטי תחום במסגרות נוקשות ופורמליות. אופיו המובנה של שיח זה מגביל את סוג הטיעונים שניתן להשמיע בגדרו, את הסעדים שניתן לבקש במסגרתו ואת הציפיות לשינוי חברתי שניתן לתלות בכוחו. כל פרח משפט מגלה עד מהרה שמשפט וצדק אינם שקולים זה לזה; שהאמת המשפטית אינה תמיד זהה לאמת העובדתית; ושאמונות פוליטיות ומוסריות אינן כה רלוונטיות באולם בית המשפט. מצד שני, […] עורכי-דין ועורכות-דין חברתיים-ציבוריים הם אולי הקבוצה המרכזית המנסה להרחיב את גבולותיו של השיח המשפטי: הם חושפים את בית-המשפט ל'קול' של האוכלוסיות המוחלשות בחברה. הן מציעות פרשנויות משפטיות חדשות הנותנות מקום לנרטיבים של צדק חברתי שנדחקו הצידה. הם מציבים בפני בתי המשפט מראה המופנית לפניה – ואף לקרביה – של החברה, ומחייבים אותה להביט בה (ואולי גם בעצמם).

במסגרת אתגור השיח המשפטי המקובל, במאמרנו "היכן הבלוגוספירה המשפטית בישראל?", הצגנו (איילת עוז והח"מ) את האופן שבו הבלוגוספירה המשפטית משנה ומעצבת את השיח המשפטי.

במימד התיאורי, המאמר מציג טיפולוגיה של הבלוגוספירה המשפטית בארצות הברית והצגת דרך התפתחותה. בנוסף, המאמר מתאר את המבנה הנוכחי של הבלוגוספירה המשפטית הישראלית ומציג לראשונה אינדקס של הבלוגים המשפטיים הפועלים בישראל בשפה העברית. בסמוך להצגה זו, מפורטות הסיבות המבניות והמוסדיות לכך שהבלוגוספירה המשפטית בישראל מצומצמת ביותר ביחס לבלוגוספירה המשפטית הרחבה והמפותחת בארצות-הברית.

במימד הנורמטיבי, המאמר מתאר את ההשלכות החברתיות שיש לבלוגוספירה המשפטית, המצדיקות התייחסות רצינית אליו מצִדם של אלו המעוניינים לקדם שינוי חברתי. בהקשר זה אנו טוענים כי בלוגוספירה משפטית משגשגת תגביר את הנגישות למשפט בישראל, תערב את הציבור הרחב בחשיבה על סוגיות משפטיות ותתרום ליכולתם של משפטנים להשפיע על השיח הציבורי. הטענה היא כי הבלוגוספירה המשפטית ממלאת חלל בכתיבה המשפטית המקובלת; מאפשרת לערב קהלים חדשים בשיח המשפטי; והינה פתוחה, במידה רבה, להבעת דעות בלתי מקובלות, שאינן זוכות לביטוי בתקשורת הממוסדת.

הנה, כמובטח, נוסחו המלא של המאמר (כאמור, המדובר במאמר קצר יחסית). כעת הכדור עובר אליכם. נשמע להשיב לכל שאלה וכן לשמוע כל הערה והארה.


מודעות פרסומת