אחד האתגרים העיקריים הניצבים בפני הממשל המודרני הוא שיתופו של הציבור הרחב בקבלת ההחלטות השלטוניות. אתגר זה זכה לביטוי מוחשי בישראל לאחרונה, במסגרת מחאת האוהלים, כשהציבור הרחב ביקש להשמיע דברו לגבי מדיניות הממשלה. מקום מרכזי בהקשר זה שמור לאינטרנט. הטענה היא כי כלי טכנולוגי זה מאפשר לקדם ערוצים חדשים של תקשורת בין הממשל לבין הציבור הרחב, שעד כה לא התאפשרו. שרון חלבה-עמיר עמדה על היבטים מסויימים של הסוגיה בפוסט שכותרתו "האינטרנט כמעצמה החמישית". היא אף הציגה יוזמות חדשות של ממשלת ישראל לקדם שיתוף הציבור בעיצוב המדיניות השלטונית באמצעות האינטרנט.

מדינת ישראל, כאמור, עושה את צעדיה הראשונים בתחום. לעומת זאת, בארצות הברית יש כבר ניסיון מצטבר של מספר שנים. בפוסט אינפורמטיבי זה אבקש להציג אחד מאתרי האינטרנט החשובים בהקשר זה – האתר לשיתוף הציבור בקביעת הרגולציה השלטונית (http://www.regulations.gov/#!home/( – ואת השינויים שנערכו בו בעת האחרונה.

במישור הכללי, בהתאם לצו נשיאותי שמספרו 13,563, על גופי הרגולציה בארצות הברית לשתף את הציבור הרחב בעיצוב כללי הרגולציה, תוך "החלפה חופשית של מידע ושל עמדות". תפקיד מרכזי בהקשר זה מסור לאתר regulations.gov. אתר זה מאפשר לציבור הרחב להשמיע דעתו ביחס לכללי רגולציה שגופי הרגולציה השלטוניים מבקשים לקבוע.

תפקידו העיקרי להציג בפני הציבור הרחב את כללי הרגולציה המוצעים ולאפשר לציבור להשמיע דעתו לגביהם. לא זו בלבד שכל כלל רגולציה מוצע מופיע בשלמותו באתר, אלא שגם מצורף חומר הרקע העומד ביסוד ההצעה לכלל הרגולציה, וכן הערות שכבר נשלחו על-ידי הציבור לגבי אותו כלל.

לאחרונה נערכו באתר מספר שינויים, המיועדים להפוך את האתר לנגיש יותר לציבור הרחב. שינויים אלו כוללים, בין היתר, כלי חיפוש חדשניים, חיבור למדיה חברתית וגישה נוחה יותר למידע רגולטורי. בנוסף, האתר כולל הסבר על תהליך קביעת הרגולציה השלטונית, המנגיש לקהל ההדיוט תהליכים אלו.

האתר מרשים מאוד. אני ממליץ לקוראי הבלוג לשוטט בו.

מודעות פרסומת