תגיות

, , ,

 לאחר פרסום הפוסטים של שרון ויונתן בנושא שביתת הרופאים המתמחים, התקיים השבוע דיון מקדמי בעתירת המתמחים בבית המשפט הגבוה לצדק בפני השופט חנן מלצר. בעקבות הדיון, הצדדים הסכימו להמשיך לקיים משא ומתן. וכך תואר העניין בעיתון הארץ:

לפי החלטתו של מלצר, המשא ומתן עם המתמחים יהיה מרוכז ומזורז, ויתקיים רק בעניינים הקשורים למתמחים, לרבות בשיפור תנאי העסקתם ומתן מענקים. ההחלטה בעייתית כלפי המדינה, מאחר והיא קובעת כי במסגרת המשא ומתן תידון גם פתיחת ההסכם שנחתם בין ההסתדרות הרפואית לאוצר, כדי לאפשר מתן מענקים נוספים למתמחים. ואולם ההחלטה בעייתית גם כלפי המתמחים, מאחר והיא תוחמת את הדיונים במשא ומתן לענייני המתמחים בלבד, כפי שכבר הודיע מלצר ביום שלישי – בלי לאפשר דיון בנושאים נוספים שדרשו המתמחים בעבר באשר לרפואה הציבורית, למשל שיפור בתנאי עבודתם של רופאים מומחים או ביטול תורנויות מומחים.

רכיב נוסף שעלה מהדיווח התקשורתי משך את תשומת ליבי – הבהרה לכאורה שניתנה על-ידי השופט מלצר כי

"מתמחה שיתבקש להתפטר אישית ללא התניה כלשהי באשר לתנאי העבודה והשכר, יורשה לעשות כן" (עיתון הארץ, לעיל).

מאחר שלא היה ברור לי מקור סמכותו של בית המשפט הגבוה לצדק לפרסם "הבהרות" הסותרות לכאורה את שנפסק בבית הדין הארצי לעבודה, עיינתי בהחלטתו של השופט מלצר. מסתבר, כמובן, כי אין המדובר "בהבהרה" ואף לא בצו שיפוטי שניתן, אלא בהליך מקובל של רישום הצהרות הצדדים, ובמקרה זה, של התחייבות המדינה ושירותי בריאות כללית. וזה הוא הנוסח שנכלל בהחלטה:

רשמתי לפני הצהרות באי-כוח המדינה ובאי-כוח שירותי בריאות כללית, שנמסרו בדיון שהתקיים בתאריך 25.10.2011, ולפיהן מתמחה שיבקש להתפטר אישית ובאופן אמיתי מעבודתו בבתי החולים של המשיבות 2 ו-3, זאת ללא שוב (בתקופה הנראית לעין) וללא התניה כלשהי ביחס לתנאי העבודה (כולל שכר) או שיפורם – יורשה לעשות כן.

נשאלת השאלה, מדוע אין הצהרה זו נותנת מענה לביקורת העיקרית שהופנתה כלפי פסק-דינו של בית הדין הארצי לעבודה (לדוגמא – בפוסט של פרופ' גיא דוידוב בבלוג המרצים למשפטים של האוניברסיטה העברית) על-פיה יש מקום לערוך בירור אישי עם כל אחד מהרופאים המתמחים באשר לנסיבות התפטרותו. לכאורה, עולה מהחלטה זו כי כל מתמחה שבאמת ובתמים מעוניין להתפטר מעבודתו במערכת הציבורית התפטרות של ממש, רשאי לעשות כן. אשמח לשמוע דעתכם בעניין.

מודעות פרסומת