תגיות

, , , , ,

האם להפריט את פיקוד צפון? זו היתה כותרת מאמרו של שמואל חרל"פ אשר נחתם באמירה:

 "אם קיימת הסכמה לאומית על השירותים שהמדינה אמורה לספק וגם ניתן לרכוש אותם באיכות גבוהה ובעלות נמוכה בתחרות בשוק החופשי, שוללי ההפרטה חייבים לנמק מדוע, למרות זאת, על המדינה להיות לא רק הספק אלא גם קבלן הביצוע".

במסגרת ניסיונו של הכותב לחזק את דבריו הוא בוחר להציג מקרה קיצון שבוחן בנימה של אהדה את האפשרות להוציא מכרז בינלאומי להגנת ישראל כאשר אחת המוטיבציות למהלך שכזה היא ההעדפה "לשלם כדי שאחרים ולא בנינו ובנותינו, ייהרגו, ייפצעו וייחטפו?".

 קשה להתחיל ולסקור את הקשיים הרבים בהם לוקה מאמרו של חרל"פ. קשה גם להימנע מהאופן בו מתעלם הכותב מקשיים הרבים שבפיקוח על פעולה שכזו ועל יכולתה האמיתית של המדינה לקיים פיקוח אפקטיבי על מהלך שכזה. אך יחד עם זאת, בולט כשל משמעותי אחד בדבריו. כשל זה נוגע להגיון הפנימי שמוביל את חרל"פ להציג את עמדתו באשר לנטל השכנוע המוטל, לדבריו, על מתנגדי ההפרטה גם לתפיסת אנשי מרכז המפה. ההגיון שמלווה את הכותב בפסקה האחרונה למאמר הוא שמדיניות הפרטה היא ברירת המחדל. זו הסיבה המובלעת להטלת נטל השכנוע על מתנגדי ההפרטה. כאן גם הבעיה. ישנה הנחה ערכית בעצם שיח הנטלים שמציע הכותב. הצעתו מגיעה מנקודת מוצא ימנית של תמיכה אפריורית בהפרטה – תפיסה שהיא לדבריו ביסוד המחלוקת או ההתלבטות של אנשי המרכז הפוליטי.

נראה, שחרל"פ אינו משכיל לראות את מורכבותה של התמונה בנוגע לשיח ההפרטה, גם בקרב אנשי המרכז הפוליטי. אכן, ישנם תחומי חיים בהם מדיניות ההפרטה עשויה להיות ברירת המחדל. כך ניתן לטעון שיש לתפוס את המצב בנוגע להפרטה של רבים מהנכסים או החברות המצויים בידיה של המדינה. אך יחד עם זאת, דווקא בנוגע לתחומים אחרים בהם מעורבת המדינה – כגון אספקתם של שירותים חברתיים או הפעלתן של סמכויות שלטוניות – השיח באשר לברירת המחדל משתנה בהתאם לטיב התחום הנדון. הניסיון של הכותב להשית גם על תחומים אלה את הלוגיקה הימנית לפיה נטל השכנוע הוא על מתנגדי ההפרטה הוא כשלעצמו מניח כי המחלוקת העקרונית הוכרעה. כאן גם הכשל המובנה במסקנה המוצגת על-דו.

סוגיית הנטלים בנושא ההפרטה היא הסוגיה המרכזית בדיון הציבור בנוגע לתופעה זו. אין להניח אפריורית כי הנטל באופן קבוע הוא על מתנגדי ההפרטה לשכנע כי ההפרטה אינה נכונה/ראויה/נחוצה.

ההיפך הוא הנכון. דווקא כאשר מדובר בהפרטה של סמכויות שלטוניות כגון משטרה, צבא, בתי סוהר, תביעה כללית נטל השכנוע הוא על תומכי ההפרטה. אך לכל הפחות, יש לראות בשאלת הנטלים נגזרת משמעותית של השאלה העקרונית ולא בסיס לאופן עיצובו של השיח הציבורי בנושא, כפי שמציע חרל"פ.

מודעות פרסומת